Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Oldaltérkép

Oldaltérkép

Nyitóoldal
Bemutatkozás
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet küldetése
Vezetők
Szász Jenő
Péti Márton
Bali János
Molnár György
Közérdekű adatok
Alapdokumentumok
Szervezet vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Adatigénylés
Kiadványok
Gazdálkodási és statisztikai adatok, szabályzatok
Szakmai tevékenység
SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatóság
Nemzeti integrációs és Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatóság
Elnöki Kabinet - Kárpát-medencei kulturális- és sportéleti misszió
Külhoni Kutatási Hálózatok Igazgatósága
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Publikációk
Kárpát-haza Szemle
Bemutatkozás
Formai követelmények
Lektori rend
Szerkesztőbizottsági ügyrend
Kárpát-haza Szemle 2020/ 1–2. szám
Kárpát-haza Program kutatási jelentések
Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól
A KÁRPÁT-MEDENCE KÖZNEVELÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI RENDSZERÉRE VONATKOZÓ SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK
A KÁRPÁT-MEDENCEI ORSZÁGOK KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉST SZOLGÁLÓ 2020. MÁJUS 15-IG MEGHOZOTT INTÉZKEDÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYA
KUTATÁSI GYORSJELENTÉS - ÚJ NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÁSI PROGRAM A GLOBÁLIS JÁRVÁNYÜGYI HELYZET TÁRSADALMI HATÁSAIRÓL
A KÜLHONI MAGYAROK ONLINE DISKURZUSAINAK NARRATÍV FELTÁRÁSA ÉS TEMATIKUS KÖVETÉSE A DIGITÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN (2019 – 2020)
Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban
A Kárpát-medencei magyarság jelenkori kutatásának társadalmi, gazdasági és területi adatforrásai & A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének felmérése 2018–19 (Jóllétkutatás)
A vallás szerepe a 21. századi Udvarhelyszéki falvak közösségeinek életében
A végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének lehetőségei a Kárpát-medencei magyar köznevelésben
Határon átívelő mobilitás a Kárpát-medencei közoktatásban
Gyorsjelentés
Gyorsjelentés
ÚJ NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÁSI PROGRAM A GLOBÁLIS JÁRVÁNYÜGYI HELYZET TÁRSADALMI HATÁSAIRÓL
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG NÉPESEDÉSI, TÁRSADALMI JÖVŐFORMÁLÁSÁBAN ÉRINTETT DÖNTÉSHOZÓK ÉS VÉLEMÉNYFORMÁLÓK VIZSGÁLATA
OKTATÁSI MÓDSZERTANI ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSEK LEHETSÉGES SZEREPE A KÜLHONI MAGYAR KÖZOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGÉBEN
Kutatási zárójelentés
Erdélyi Érettségi Ellenszélben
Erdélyi Érettségi Ellenszélben
A FELVIDÉK MAGYARLAKTA TERÜLETÉN MŰKÖDŐ TURISZTIKAI SZERVEZETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Iskolai Útvonalak
Székelyföld még él és élni akar!
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ TURISZTIKAI VIZSGÁLATA
menjek-vagy-maradjak
Maradj itthon! Gyere haza!
Kincses Kolozsvár
A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzete és lehetséges fejlesztési irányai 2016
Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata
Határon átnyúló, csoportos tanulmányutak, érzékenyítő tanulmányi kirándulások Kutatási program 2016-tól
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 2015
A Gyergyói-medence gazdaságfejlesztési lehetőségei 2015
Székelyföld fejlesztésének és fenntarthatósági tényezőinek vizsgálata 2015
Merre tovább? Felvidéki magyar fiatalok 2015
„Magyar gyermek magyar iskolába” szórványoktatási mintaprogram és szórványoktatási kutatási program 2014-től
Kárpát-haza Szemle sorozat
Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején
Történetek A Magyar Nemzet Múltjából
Kárpát-haza Szemle 11. •A Kárpát-haza jövője
Kárpát-haza Szemle 10. • Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról
Kárpát-haza Szemle 9. • Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Szemle 8. • A Kárpát-haza jövőjeTurizmus a régiófejlesztés szolgálatában
Kárpát-haza Szemle 7. • Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 | Metszetek II.
Kárpát-haza Szemle 6. • Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 | Metszetek
Kárpát-haza Szemle 5. • Pro Énlaka - Hogy Énlaka élő falu maradjon...
Kárpát-haza Szemle 4. • Kisebbségek és nemzeti közösségek
Kárpát-haza Szemle 3. • Változó éghajlat - változó közösségek
Kárpát-haza Szemle 2. • Átány, a megtalált hagyomány és az önfenntartás
Kárpát-haza Szemle 1. • Rozsály és Túristvándi
Kárpát-haza Napló sorozat
Kárpát-haza Napló 1. • Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása - 2014. január-június
Kárpát-haza Napló 2. • Kárpát-haza Fejlesztési Műhely Mangalicatenyésztők első Kárpát-medencei találkozója
Kárpát-haza Napló 3. • Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Napló 4. • EU, Quo Vadis?
Kárpát-haza Napló 5. • Kárpát-medencei Fejlesztési Hálózat
Kárpát-haza Napló 6. • Mozaikok az erdélyi fül-orr-gégészet történetéből
Kárpát-haza Napló 7. • Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében
Kárpát-haza Napló 8. • Az ipari kenderre épülő gazdaság fejlesztési programjának lehetősége Magyarországon és a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Füzetek sorozat
INVICTUS - Orbán Balázs, az ember, akit nem győztek le
INVICTUS - Keresztutak: A felvidék hitvallói a kommunista diktatúra idején
Kárpát-haza Könyvek
Ibolyától krizantémig 1867–1920
Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól
Kortárs Magyar Művészet 2014
Gerencsér Balázs: „Nyelvében él…” – Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól
Bába Szilvia: Az óperenciás tengeren túl – Magyar identitás a diaszpórában
Kozma Mihály: Pléhkrisztus
Sas Péter: Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága
Kárpát-haza Évkönyv
NSKI Annales 2014
NSKI Annales 2015
NSKI Annales 2016
NSKI Annales 2017
Annales 2018
Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer
Hargita repülőtér megvalósíthatósági tanulmány
Hargita repülőtér vizuális koncepcióterv
Kárpát-medencei felnőttképzési és hálózatfejlesztési stratégiajavaslat
Kiadványok a területi kutatások témakörében
Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl
Gyorsjelentés
Kiadványok a demográfia témakörében
Gyorsjelentés
Kiadványok a stratégiai tervezés, fejlesztés, értékelés témakörében
Kiadványok a néprajz témakörében
Kiadványok az ifjúságkutatás témakörében
Kiadványok az oktatáskutatás témakörében
EFOP-3.10.1-17-2017-00002 Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások
Kiadványok a nemzeti emlékezet témakörében
Kiadványok az épített örökség témakörében
Kiadványok a helyi gazdaságfejlesztés témakörében
Kiadványok az ipar- és gazdaságfejlesztés témakörében
Kiadványok a hitélet és vallástudomány témakörében
Csíksomlyó Magazin - 2014
Elfogyunk vagy gyarapodunk?
Megújuló Kárpát-medencei zarándoklás a megújuló magyar közösségekért és jövőért
Kiadványok a turizmus témakörében
A Csíksomolyói Búcsú turisztikai vizsgálata 2016
A Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata
Kutatás-fejlesztés és innováció a Turizmusban
Kutatás-fejlesztés és innováció a turizmusban - 2015
Kutatás-fejlesztés és innováció a turizmusban
Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata
Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában
Az EFOP-3.10.1-17-2017-00002 projekt keretében külső partnereink által készített kutatások
Megalapozó társadalmi-gazdasági kutatások a Kárpát-medencében
Közoktatási kutatások a Kárpát-medencében
Felsőoktatási kutatások a Kárpát-medencében
Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 projekt keretében külső partnereink által készített kutatások
Helyzetfeltáró kutatások, felmérések a népesedési, társadalmi tendenciák kimutatása érdekében
Helyzetfeltáró kutatások, elemzések a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság makroregionális, határon átnyúló tényezőinek, tendenciáinak kimutatására
A szociális gazdaság határon átnyúló lehetőségeinek vizsgálata
Közösségi alapú, foglalkoztathatóságot elősegítő jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása - Jó gyakorlatok gyűjtése, elemzése, értékelése, szakmai anyagok elkészítése
Az EFOP -3-10-1-17-2017-00002 projekt keretében konzorciumi partnerünk által készített kutatások
Konferenciák
I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2019. november 8–9. Miskolc, Miskolci Egyetem)
A konferencia prezentációi
A családbarát város antropológiája - Bali János
A dunai hajózás fejlesztésének politikai háttere, a Duna Régió Stratégia megvalósulásának vizsgálata - Nagy Dávid
A felvidéki magyar középiskolások tanulási lehetőségeinek elemzése - Valent Ákos
A H2020 BOND Workshop kimenetei a szociális gazdaság témában - Szabadkai Andrea
A határokon túli magyarságért alapítvány kultúra és identitásfejlesztő szerepe - Bokor Béla
A határon túli magyarok egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei - Koós Tamás, Csuhai Sándor
A helyi fejlesztések szerepe a foglalkoztatási problémák megoldásában - Lipták Katalin
A hidegháború Velencéje - Magyarország mint gazdasági összekötő - Borvendég Zsuzsanna
A Kárpát-medence geopolitikai meghatározottságai és annak néhány régióépítési következménye - Bakk Miklós
A Kárpát-medencei cigány közösségek „láthatóságának” és „láthatatlanságának” antropológiai kutatása - Bali János
A Kárpát-medencei magyar szórványok demográfiai viszonyai - Tátrai Patrik
A kárpát-medencei makrorégió a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban - Bernek Ágnes
A kiskanizsai „sáska” identitás narratíváinak változása a XX. század folyamán - Molnár Ágnes
A külhoni magyarság településterületi tömbjeinek átfogó vizsgálata - Borbély Mátyás
A Magyarországra áttelepülő Kárpát-medencei népesség demográfiai, gazdasági hatásai és prognózisa - Szabó Balázs
A magyar tannyelvű felekezeti szakoktatás kihívásai Romániában, az ifjúságpolitika tükrében - Frigy Szabolcs
A nemzeti identitás változása a vajdasági magyar közösség elmúlt 100 évében - Kovács Teréz
A roma népesség etnikai kategorizációjának mintázatai - Tátrai Patrik, Pénzes János
A romák választási mobilizációjának egy lehetséges tipológiája és néhány magyarázó tényező - Székely István Gergő
A szociális farmok szerepe a foglalkoztatásban - Orosz Flóra
A szolidáris gazdaság sajátosságai Magyarországon - Lipták Katalin, Nagy Zoltán, Dabasi-Halász Zsuzsanna, Siposné Nándori Eszter
Az erdélyi magyar felsőoktatás jellegzetességei, azaz miért vonzó a romániai diploma? - Kadlicskó Gréta
Az erdélyi táj napjaink szabadtértervezési ill. település- és területrendezési gyakorlatában - Ványolos Endre
Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások működésében Kárpátalján - Kovály Katalin
Az etnikai kasztrendszer működése és felbomlása. Romák és nem romák a székelyföldi és erdélyi falvakban - Kiss Tamás
Államhatárok, határvilágok, perifériák a Kárpát-medence északkeleti szegletében a kétpólusú világ összeomlása után - Hajdú Zoltán
Családok, párkapcsolatok a határon túl - Székely András
Európai Uniós közlemények, jogi és szakpolitikai anyagok által tett fogalom meghatározások - Szabadkai Andrea
Foglalkoztatási célú együttműködések lehetőségei a magyar-szerb határszakaszon: Mórahalom példája - Varga Eszter, Hamza Eszter, Szabó Dorottya
Hiánypótló (magyar nyelvű) PhD képzések lehetőségei a Vajdaságban - Nagy Imre
Idegenforgalmi célú hálózatépítés és vállalkozásfejlesztés Kárpátalján - Nagy Gabriella
Jogi jó gyakorlatok, példák a szociális gazdaság szabályozás témában - Major Ágnes
Kárpát-medencei felsőoktatási döntéshozók véleményei a Kárpát-medencei felsőoktatás helyzetéről, várható tendenciák - Tőzsér Anett – Borbándi Erik
Kik mennek és kik maradnak? A magyarországi és külhoni fiatalok külföldi munkavállalási motivációi, tervei - Ruff Tamás
Konvergencia vs. Divergencia:Területi folyamatok a Kárpát-medencében - Benedek József, Kocziszky György, Szendi Dóra
Korai iskolaelhagyás elleni jó gyakorlatok a Kárpát-medencében - Molnár Gergely
Látkép az erdélyi magyarság jelenlegi és jövőbeli politikai opcióról a múlt ismerete tükrében - Lakatos Artur
Mobilitás a felsőoktatásban: mobilitási hajlandóság és annak háttértényezői - Mikó Fruzsina
Nemzetpolitika és kisebbségi közösségépítés: a politika és a tudomány mezsgyéjén - Kántor Zoltán
Szórvány-Nemzet-Megmaradás - Bodó Barna
Társadalmi egyenlőtlenségek és népességdinamika Felső- és Alsó-Csallóközben 1990-2011. Dél-Szlovákia gazdasági és társadalmi peremhelyzete - Kulcsár László, Samu István
Társadalmi és gazdasági kapcsolatok rekonstrukciója - Samu István, Kulcsár László
Újszerű megoldások a szegénység elleni harcban a Sozial Marie díj példáján keresztül - Siposné Nándori Eszter
Vajdasági utcanévtáblák és helységnévtáblák problematikája - Molnár Csikós László
„Itt nem lehet csak magyarnak lenni.” Az etnikai identitás mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban - Kovály Katalin, Tátrai Patrik, Erőss Ágnes
Projektek külső támogatással
Kárpát-haza Galéria
Beszámolók
Felelősséggel és Hűséggel - Kárpát-medencei bemutatkozó körút
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015
Beszámoló 2016
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018
Beszámoló 2019
NSKI-konferenciasorozatok és konferenciák
I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2019. november 8–9. Miskolc, Miskolci Egyetem)
A Kárpát-haza Jövője Konferencia
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferencia összefoglaló (videóval)
Orbán Balázs Akadémia konferenciasorozat
„Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában” című konferencia
Konferencia összefoglaló
Fotók
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014
Műhelykonferencia - 2014. április 10.
Konferenciaprogram
Konferencia összefoglaló
Fotók
Konferenciakötet
Műhelykonferencia - 2014. április 24.
Konferenciaprogram
Konferencia összefoglaló
Fotók
Konferenciakötet
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014 projekt nyitókonferenciája
Konferenciaprogram
Fotók
Kárpát-medencei hálózatfejlesztési konferenciasorozat
Mangalicatenyésztők első Kárpát-medencei találkozója – 2014. január 24.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása - Fórumsorozat 2014. január-június
A fórumsorozat rendezvényei
A fórumsorozat összegző kiadványa
Nemzetstratégiai Akadémia konferenciasorozat
Kisebbségek és nemzeti közösségek – A külhoni magyarság jogvédelmének hagyományos és új útjai – Budapest, 2014. március 6.
Konferenciaprogram
Fotók
Konferenciakötet
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014 projekt nyitókonferenciája
„Önfenntartó falu – fenntartható vidék”
Rozsály és Túristvándi – Budapest, 2013. október 3.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Átány: a megtalált hagyomány és az önfenntartás – Budapest, 2013. december 3.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Változó éghajlat – változó közösségek, a fenntartható energiaellátás lehetőségei és jó gyakorlatai - Budapest, 2014. február 6.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: Helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében – Budapest, 2014. október 16-17.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Stratégiai együttműködési megállapodások
Munkatervek és fejlesztési javaslatok
Munkaterv 3.
Munkaterv 4.
Munkaterv 5.
Munkaterv 6.
Munkaterv 7.
Kiemelt partnereink
Kárpát-haza statisztikák
Hírek
Fotó- és videógaléria
Képgaléria
Videogaléria
A Kárpát-haza őrei
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ünnepi rajz- és esszépályázat
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Események
Boldogasszony kiállítás - Szováta
Iváncsó András kárpátaljai festőművész kiállítása
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című konferencia
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című konferencia
Kosztándi Jenő és Kosztándi B. Katalin erdélyi festőművészek kiállításának megnyitója
Sinko Szabina muravidéki festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
az-aradi-vertanuk-tiszteletere-cimu-konferencia
Kákonyi Csilla erdélyi festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
Homoród-mente Népviseletben II. - Oklánd
Boldogasszony vándorkiállítás - Gyimesfelsőlok
Duncsák Attila felvidéki festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
Boldogasszony vándorkiállítás - Csíkszereda
Léphaft Pál délvidéki karikaturista kiállításának megnyitó rendezvénye
Együttgondolkodás a nemzetstratégiáról és a nemzetpolitikáról című konferencia- és konzultációsorozat rendezvénye
Szabó Ottó felvidéki grafikus- és festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Mécs László Versmondó Fesztivál
A Kárpát-haza Galéria Boldogasszony kiállításának megnyitó rendezvénye
A Kárpát-haza jövője című konferencia
Tudományos konferencia és emlékünnepség Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmából
Tudományos konferencia és emlékünnepség Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmából
Bokotej András kárpátaljai üvegművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Mezei Erzsébet délvidéki grafikusművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Habda László kárpátaljai festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Kopriva Attila kárpátaljai festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Adatvédelmi tájékoztató, Szakmai tevékenység, Impresszum, Hírek, Oldaltérkép, Fotógaléria

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2021